• Aktuality,  Nezaradené

    Organizátori Bubble day 2018

    Keď sa oslavuje piaty rok určitého podujatia, vždy je to krásny milník doprevádzajúci určitú myšlienku. Tou tohto ročnou je istotne oslava dlhotrvajúcich vzťahov  medzi dobrovoľníkmi a projektom, ktorí môžeme sami ako koordinátori sledovať. Tento rok sa zapojilo do podujatia 6 miest, ktoré už v minulosti aspoň raz podujatie Bubble day organizovali. Preto by sme radi vyzdvihli organizátorov, ktorí sa do Bubble day zapojili už po druhý, tretí či dokonca štvrtýkrát a radi by sme im týmto srdečne poďakovali.